Въпреки че книгите на библиотечните рафтове обикновено са сортирани по име на автор или тема, библиотекарите забелязват, че читателите много често се ръководят от емоции и препоръки, когато избират книги. Тази концепция поставя на първо място преживяването на читателя и емоциите, предизвикани от книгата.

Дейностите по проекта „Колелото на емоциите“ популяризират идеята, че чрез четене на подходящи книги децата, поставяйки емоциите в основата на преживяването, могат по-леко и бързо да разрешават възникнали проблеми и да се насладят на удоволствието от четенето.

Специфичните цели са свързани с:

  • оформяне в библиотеката на рафт „Колелото на емоциите“ (инсталация от книги, в която книгите са представени според емоциите, които предизвикват, с шест сектора: любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх) с въртящо се колело за избор;
  • създаване на методология за приказкотерапия и изграждане на екип от консултанти, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията;
  • интегриране на словото и текста с други форми на изкуството за насърчаване на четенето, поставяйки емоциите в основата на преживяването;
  • създаване и развитие на вече съществуващи партньорски връзки;
  • утвърждаване авторитета на библиотеката като общностен център, пряко ангажиран със значими проблеми.

В проекта се надгражда предходен опит на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, свързан с провеждане на обучения на консултанти по библиотерапия и предлагане на услугата. Вниманието се фокусира върху формиране на компетентност за работа на библиотекарите като консултанти по приказкотерапия и водене на групови срещи по приказкотерапия. В тях процесът е свързан с четене, съчиняване, разказване или слушане и осмисляне на истории с подкрепата на консултант.

В осмислянето на словото чрез преживяването на емоциите, се намесват и други форми на изкуството – рисуване, театър, музика. Освен популярни сред децата автори и художници, в проектните събития се включват и нови, интересни и различни млади артисти.

Планираните дейности по проекта привличат утвърдени партньори на библиотеката, както и нови такива: Фондация „Институт за съвременна психология“ (ИСП), поетесата, драматург и преводач Мария Донева, художникът Дилян Бакалски,  Държавен куклен театър – Стара Загора, ДГ № 10 „Светлина“, ДГ № 29 „Славейче“, ДГ № 58  „Звездица“, НУ „Димитър Благоев“, ОУ „Георги Райчев“, СУ „Васил Левски“, Театрална студия „Игра“, Ателие за изящно и приложно изкуство „Витроартис“, Фондация „Етносвят България“, Сдружение „Библиофония“.

Медийни партньори на проекта са:

Национална бизнес поща
Радио Стара Загора
ИнфоЗ
Долап БГ