Събития

Тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия „Колелото на емоциите“

От 21 до 25 ноември 2022 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се състоя 5-дневно тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия по проект „Колело на емоциите“. Обучител Минчо Николов – психолог. В него участваха 16 обучаеми – библиотечни специалисти и учители от Стара Загора. Акцентът бе върху емоциите любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. Целта е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност.

Основни теми и цели на теоретико-приложния обучителен Модул 1 бяха: психологическо консултиране и психотерапия; основи и методи на приказкотерапията; техники и средства на приказкотерапията; консултант по приказкотерапия; приказкотерапията – част от библиотерапията; основни инструменти при груповата приказкотерапия; приказкотерапия и други психотерапевтични школи; приказкотерапия и психоанализа; приказкотерапия и когнитивно-поведенческа терапия; приказкотерапия и позитивна психотерапия.

В процеса на обучение, работейки по групи, от обучаемите бяха изработени списъци с художествени произведения на темите „Любов“, „Страх“, „Радост“, „Гняв“, „Изненада“, „Тъга“.

Събитието е първа част от предвиденото в три модула обучение. Участието в него на специалисти от различни области развива техния професионален капацитет, като  усъвършенстват уменията си за прилагане на приказкотерпапията като иновативен метод и подход в процеса на работа с деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *