Събития

Тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия „Колелото на емоциите“

От 9 до 13 януари 2023 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се състоя второто 5-дневно тренингово обучение за консултанти по приказкотерапия по проект „Колело на емоциите“. Обучител Минчо Николов – психолог.

В Модул 1 от обучаемите бяха изработени списъци с художествени произведения на темите „Любов“, „Страх“, „Радост“, „Гняв“, „Изненада“, „Тъга“. Целта беше преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност.

В Модул 2 участниците продължиха да надграждат знанията си. Те работиха по следните теми: структура на детската психика, жизнени цикли и етапи, съдържателни и динамични концепции за личността, диагностика на детската личност в приказкотерапията, психологингвистични особености при възприемане на художествен текст от подрастващите. Бяха разгледани и технологията на приказкотерапията – четене и приказкотерапевтичен анализ на художествено произведение, дефиниране на цели в приказкотерапията, психоаналитични компоненти на литературата за деца. Особено внимание беше отделено на предварителната подготовка на консултанта по приказкотерапия, като се разискваха техниките за задаване на насочващи въпроси, развиването на асоциативни техники за целите на приказкотерапията, както и техники за емоционална вентилация и за личностна реполяризация, използването на техниката „Стопиране на четенето“.

Тренинговото обучение приключи с цялостна психотехнологична постановка на приказкотерапията.

Събитието е втора част от предвиденото в три модула обучение. Участието в него на специалистите от различни области развива техния професионален капацитет, като  усъвършенстват уменията си за прилагане на приказкотерпапията като иновативен метод и подход в процеса на работа с деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *