Емоциите при четене имат силата да ни накарат да се развиваме

Проектът „Колелото на емоциите“ цели преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност. Акцентира се върху емоциите  радост, изненада, тъга, гняв и страх. Любовта е включена като шеста емоция, защото играе много важна роля в много книги. Така се улеснява избора на точно онази книга, от която читателят се нуждае в този момент. Чрез обучения се създава методология и се изгражда екип от консултанти библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват актьори, художници, писатели и музиканти.

Колелото на емоциите