Надежда Груева – ръководител проект

Димка Михайлова – организатор дейности

Елена Габрилова – координатор партньори

Минчо Николов – експерт обучения и супервизия

имейл: project@libsz.org

тел.: 0884477152

Форма за заявка на групови срещи по приказкотерапия