XXXIII Национална конференция на ББИА „Библиотечни политики и библиотеките в политиките“, Пловдив

Емоциите при четене имат силата да ни накарат да се развиваме
Димка Михайлова – РБ „Захарий Княжески“